GARANTIJAS NOTEIKUMI

Internetveikalā VELOEKSPERTS.LV piedāvātajām precēm tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme vai čeks, kurā fiksēts pirkšanas laiks un kas jāuzrāda garantijas remontu piesakot.

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet par to mums, izmantojot sadaļā Kontakti norādīto adresi. Ja būs nepieciešams remonts, nogādājiet preci kopā ar garantijas karti un preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem uz VELOEKSPERTS.LV veikalu. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

GARANTIJAS NOTEIKUMI:

 • Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.
 • Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
 • Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".
 • Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
 • Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas. 
 • Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

Ja ar kurjerpastu piegādātā prece ir bojāta, sazinieties ar VELOEKSPERTS.LV ne vēlāk kā 48h laikā no piegādes brīža.

 

NOTEIKUMI PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU

ATTEIKUMA TIESĪBAS:

 • Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma, neminot iemeslu.
 • Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 • Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA „EXPERTS”, Lielā iela 36-4, Jelgava, tālruņa numurs: +371 29999985, e-pasta adrese: reir@inbox.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.


ATTEIKUMA RADĪTĀS SEKAS:

 • Ja jūs atteiksieties no līguma, mēs jums atmaksāsim no jums saņemtos maksājumus par iegādāto preci (piegādes izmaksas netiek atmaksātas)
 • Jums preces jānodod www.veloeksperts.lv veikalā Lielā iela 36-4, Jelgavā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Lielā iela 36-4, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA „EXPERTS” nepieņems preces, kas sūtītas pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz SIA „EXPERTS” veikalu, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat SIA „EXPERTS” vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Jelgavā Lielā iela 36-4.
 • Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. 
 • Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:


Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

Pirkuma līguma kopijas interneta veikals VELOEKSPERTS.LV neuzglabā.

Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt brīvā formā latviešu vai angļu valodā.